< กลับไปหน้าพื้นที่เรียนรู้

พื้นที่เรียนรู้: กลุ่มยังยิ้ม


"กลุ่มยังยิ้มเป็นกลุ่มเยาวชนที่ทำงานสื่อความหมายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และค้นหาประวัติศาสตร์ชุมชนมาสื่อสาร เผยแพร่ แกนนำกลุ่มยังยิ้ม เกิดจากการรวมตัวของเด็กนักเรียนมัธยมในอำเภอแว้ง ทั้งโรงเรียนศาสนา และโรงเรียนสามัญ กิจกรรมหลักๆที่กลุ่มยังยิ้มได้จัดขึ้น คือ การจัดค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้เรื่องนกเงือก ป่าฮาลา-บาลา ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมเด่นของกลุ่ม และจะมีค่าย “ดูนก เดินป่า ศึกษาธรรมชาติ” ที่ได้จัดขึ้นทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดจิตสำนึกที่ดีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดความรักความหวงแหนต่อธรรมชาติ และจะนำไปสู่การอนุรักษ์ในที่สุด กิจกรรมที่เปิดบริการ 1. การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 2. การอนุรักษ์นกเงือก / การซ่อมแซมโพรงรัง / การติดตั้งโพรงเทียม 3. การจัดการชุดข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน โดยมีศิลปะเป็นเครื่องมื"

กลุ่มยังยิ้ม image กลุ่มยังยิ้ม image กลุ่มยังยิ้ม image

ประเภท

  • การสื่อสาร
  • ศิลปะวัฒนธรรม
  • วิถีชุมชน
  • การเล่น
  • พื้นที่เรียนรู้
  • ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันได้ทั้งครอบครัว

ไม่มี

อายุ (ปี)

  • 18 ขึ้นไป

ที่อยู่

บ้านเลขที่ 44/1 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160

จังหวัด

นราธิวาส

พิกัด Lat/Long

5.928559110617875, 101.88510789503226

วิธีเดินทาง

"โดยรถไฟ / จากหัวลำโพง (กทม) ลงสถานีรถไฟสุไหงโกลก โดยรถทัวร์ / จาก กทม ลงสถานีขนส่งสุไหงโกลก" / นูรฮีซาม บินมามุ โทร.0872990321

ค่าใช้จ่าย

มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม, ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

วันและเวลาทำการ

เปิดเป็นประจำ

ช่องทางติดต่อ

กดเพื่อเรียกลิงก์

Child Impact บนโซเชียลมีเดีย