เครื่องมือค้นหา

พิมพ์คำค้นหาสั้นๆ เลือกตัวกรอง แล้วกดปุ่มค้นหาด้านล่าง

กลุ่มเป้าหมาย

บทบาทของคุณ

หัวข้อที่สนใจ

 
แคมเปญ
ผลลัพธ์ของ Child Impact

ภาพรวม


โรงเรียน/หน่วยงานที่เป็นสมาชิกและประเมินผลในระบบ Child Impact

โรงเรียน/หน่วยงานที่เข้าร่วม

928 แห่ง

โครงการสุขภาวะเด็ก

171 โครงการ

เด็กที่ได้วัดผล

9232 คน

ความรอบรู้สุขภาพ


จำนวนเด็กที่มีความรอบรู้สุขภาพระดับมาก-มากที่สุดเมื่อจบโครงการ

เด็กมีความรอบรู้สุขภาพมาก-มากที่สุด

6214 คน (88%)

ความสุข


จำนวนเด็กที่มีความสุขภาพระดับมากเมื่อจบโครงการ

เด็กปฐมวัยมีความสุขมาก

26 คน (96%)

เด็กประถมมีความสุขมาก

76 คน (100%)

เด็กวัยรุ่นมีความสุขมาก

78 คน (70%)

ฐานทุนชีวิต


จำนวนเด็กที่มีฐานทุนชีวิตระดับมากเมื่อจบโครงการ

เด็กมีฐานทุนชีวิตมาก

35 คน (65%)

ทักษะชีวิตในยุค VUCA


จำนวนเด็กที่มีทักษะชีวิตในยุค VUCA ระดับมากเมื่อจบโครงการ

เด็กวัยรุ่นมีทักษะชีวิตในยุค VUCA มาก

1 คน (50%)

สัมพันธภาพในครอบครัว


จำนวนเด็กที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวระดับมากเมื่อจบโครงการ

เด็กวัยรุ่นมีสัมพันธภาพในครอบครัวดี

4 คน (36%)


Child Impact บนโซเชียลมีเดีย