< กลับหน้าแรก

ประเมินสถานการณ์และขอรับทุน

ประเมินสถานการณ์สุขภาวะของโรงเรียน : ท่านสามารถทำแบบประเมินเพื่อดูสถานการณ์สุขภาวะนักเรียนที่มีแนวโน้มน่าเป็นห่วง และควรรีบดำเนินการสร้างเสริมสุขภาวะเป็นลำดับต้นๆ

ขอรับทุน : หลังจากประเมินสถานการณ์สุขภาวะโรงเรียนแล้ว ท่านสามารถเขียนแผนสร้างเสริมสุขภาวะนักเรียน พร้อมรายชื่อคณะทำงานและงบประมาณ เพื่อส่งขอรับทุนสนับสนุนจาก สสส. [ขณะนี้ยังไม่เปิดรับข้อเสนอโครงการใหม่]

กรุณาล็อกอินเพื่อทำแบบประเมินสถานการณ์ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการ

Child Impact บนโซเชียลมีเดีย