< กลับหน้าแรก

พื้นที่เรียนรู้

ค้นหา

ค้นหาพื้นที่เรียนรู้ด้วยชื่อพื้นที่ ที่อยู่ จังหวัด ประเภท กิจกรรม ฯลฯ

 

พื้นที่แนะนำ

เพชรบุรีดีจัง

เพชรบุรีดีจัง

เพชรบุรี

กลุ่มลูกหว้า เพชรบุรี…ดีจัง จากพื้นที่สร้างสรรค์สู่พื้นที่เรียนรู้ในทุกๆวัน เพชรบุรี…ดีจัง เครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้...

เครือข่ายมหัศจรรย์การเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย

เครือข่ายมหัศจรรย์การเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย

เชียงใหม่

จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครองเพื่อส่งเสิรมพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต...

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา

แม่ฮ่องสอน

เป็นพื้นที่เรียนรู้ ทำกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ เชื่อมโยงกับชุมชน วัฒนธรรม งานศิลปะ ด้วยกระบวนการที่มีอยู่

เขาใหญ่ดีจัง

เขาใหญ่ดีจัง

นครราชสีมา

เขาใหญ่ดีจัง เป็นเครือข่ายที่ร่วมกลุ่มนักจัดกิจกรรมรอบเขาใหญ่ ที่ทำงานเพื่อสังคมในด้านของการพัฒนาเด็กและเยาวชนการอนุรักษ์ธรรมชาติ...

ศูนย์เรียนรู้บ้านเรียนฟักทอง

ศูนย์เรียนรู้บ้านเรียนฟักทอง

พิษณุโลก

พื้นที่สงบท่ามกลางธรรมชาติของวิถีชีวิตแบบเกษตรพึ่งตนเอง การเล่นกับวัสดุที่หลากหลาย การมีมุมสงบเพื่อนั่งใคร่ครวญ...

คลิตี้ล่างดีจัง

คลิตี้ล่างดีจัง

กาญจนบุรี

"คลิตี้ล่างดีจัง คือ กลุ่มเยาวชนคลิตี้ล่างที่มีการร่วมตัวกันเพื่อสื่อสารเรื่องราวดีๆ และสิ่งของมีคุณค่างของชุมชนที่มีสภาพแวดล้อม...

พื้นที่ทั้งหมด

จังหวัด ชื่อพื้นที่เรียนรู้
ยะลา ดอกไม้ยิ้ม
ระยอง กลุ่มรักษ์เขาชะเมา - โรงเรียนโรงเล่น
สงขลา ศูนย์เรียนรู้โลกบ้านฉัน@ควนหมาก
พัทลุง พัทลุงยิ้ม
พัทลุง ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะทัง
นครนายก เยาวชนต้นกล้า
นครนายก กลุ่มใบไม้
นนทบุรี มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์
ปัตตานี สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
สระบุรี สวนปู่สม กลุ่มลูกมะปราง
นราธิวาส โรงเรียนบ้านบาตง
นราธิวาส กลุ่มยังยิ้ม
นราธิวาส กลุ่มพงลีแป
นราธิวาส เล่นสร้างสรรค์ เด็กดีปะแต
นราธิวาส สวนสนุกหรรษา พาเปลี่ยนโลก (โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ)
พิษณุโลก ศูนย์เรียนรู้บ้านเรียนฟักทอง
ศรีสะเกษ ครั่งเล่นกับ bbl
ศรีสะเกษ เมืองคงยิ้ม
ศรีสะเกษ เล่นเพื่อชีวิต
ศรีสะเกษ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโสน
ศรีสะเกษ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโซงเลง
สุรินทร์ ดีหลี อีสานบ้านเฮา
สุรินทร์ ดีจังสุรินทร์เหลา
เชียงราย โรงเล่น พิพิธภัณฑ์เล่นได้
เพชรบุรี กลุ่มลูกหว้า สถานีดีจัง
เพชรบุรี เพชรบุรีดีจัง
กาญจนบุรี คลิตี้ล่างดีจัง
มหาสารคาม โรงเรียนบ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง)
อุตรดิตถ์ ลับแล​เมือง​น่ารัก​
อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ติดยิ้ม (สำนักกิจกรรมกิ่งก้านใบ)
อุตรดิตถ์ ไร่ลุงรัง
อุตรดิตถ์ บ้านตะวันยิ้ม
อุตรดิตถ์ ฟาร์มผาสุข
อุตรดิตถ์ บ้านนอกสบายดี พื้นที่แห่งความสุข
อุตรดิตถ์ กลุ่มแมลงปอปีกแก้ว
อุทัยธานี บ้านไร่อุทัยยิ้ม
เชียงใหม่ มูลนิธิสื่อชาวบ้าน(มะขามป้อม)
เชียงใหม่ กลุ่มด้วยใจรัก
เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลตลาดใหญ่(โครงการมหัศจรรย์การเล่นในเด็กปฐมวัย)
เชียงใหม่ เครือข่ายมหัศจรรย์การเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย
เชียงใหม่ ปกาเกอะญอมีดี
เชียงใหม่ กลุ่มโชโพเก่อเรอ
เชียงใหม่ ห้องสมุดจินดา
นครราชสีมา Korat Free Play ชวนกันมาเล่น @Art Gallery
นครราชสีมา เขาใหญ่ดีจัง
นครราชสีมา บ้านสวนเดิ่นยิ้ม
นครราชสีมา ซอยเล่นซอยยิ้ม
ปราจีนบุรี รักษ์เขาใหญ่
แม่ฮ่องสอน โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา
แม่ฮ่องสอน อองแด่หละสไตล์ (โรงเรียนบ้านอุมดาใต้)
แม่ฮ่องสอน วัยใส ชวนทำ ชวนเล่นบ้านแม่เงา (โรงเรียนบ้านแม่เงา)
แม่ฮ่องสอน โครงการ happy play
แม่ฮ่องสอน โครงการ ส่งเสริมพื้นที่การเล่นเพื่อพัฒนาทักษะของเด็กผ่านกระบวนการเล่นอิสระ จากครอบครัว ครู และชุมชน โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง
แม่ฮ่องสอน ห้องเรียนชุมชน โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย
แม่ฮ่องสอน เล่นเพื่อการเรียนรู้สู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ธรรมชาติ
สมุทรปราการ สะพานปลาพายิ้มต่างเเดน
สมุทรปราการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
อุบลราชธานี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสะอาด
กรุงเทพมหาคร รองเมืองเรืองยิ้ม
กรุงเทพมหาคร เครือข่ายมหัศจรรย์การเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนเอื้ออารีย์
กรุงเทพมหาคร เครือข่ายมหัศจรรย์การเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอินดารุลมีนา
กรุงเทพมหาคร ชุมชนตรอกสลักหิน
กรุงเทพมหาคร ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนราษฎร์พัฒนา
กรุงเทพมหาคร ไม้ขีดไฟ
กรุงเทพมหานคร คลองเตยดีจัง
นครศรีธรรมราช ลูกขุนน้ำ คีรีวง

Child Impact บนโซเชียลมีเดีย