< กลับไปหน้าพื้นที่เรียนรู้

พื้นที่เรียนรู้: โรงเรียนอนุบาลตลาดใหญ่(โครงการมหัศจรรย์การเล่นในเด็กปฐมวัย)


เป็นกิจกรรมการเล่นอิสระในเด็กโดยการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นอิสระด้วยตนเองเช่นการเล่นทางศิลปะการปั้น การเล่นน้ำเล่นทราย การเล่นแป้ง เล่นฟองสบู่ และการเล่นแบบลูสพาร์ท และในตอนนี้เป็นการปิดชั้นเรียนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิดcovid-19 ทางโรงเรียนอนุบาลตลาดใหญ่ได้ทำกิจกรรมแบบใช้ชุดสื่อการเล่นโดยแจกชุดสื่อให้เด็กได้ไปทำที่บ้านร่วมกับผู้ปกครอง

โรงเรียนอนุบาลตลาดใหญ่(โครงการมหัศจรรย์การเล่นในเด็กปฐมวัย) image โรงเรียนอนุบาลตลาดใหญ่(โครงการมหัศจรรย์การเล่นในเด็กปฐมวัย) image โรงเรียนอนุบาลตลาดใหญ่(โครงการมหัศจรรย์การเล่นในเด็กปฐมวัย) image

ประเภท

  • วิถีชุมชน
  • การเล่น

มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันได้ทั้งครอบครัว

มี

อายุ (ปี)

  • 0-3
  • 4-6
  • 7-12
  • 13-18
  • 18 ขึ้นไป

ที่อยู่

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 57 หมู่3 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัด

เชียงใหม่

พิกัด Lat/Long

18.81286519049667, 99.12660369518083

วิธีเดินทาง

เดินทางมาจากถนนวัฒนธรรมบ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด ลงที่กิโลเมตรที่5 บ้านแม่ก๊ะใต้เข้าทางเส้นทางรพชบ้านแม่จ้อง-แม่โป่งประมาณ 1 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าในเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ / นางวิไล คุณยศยิ่ง 0931396059

ค่าใช้จ่าย

สนุนจากโครงการการเล่นมหัศจรรย์ในเด็กปฐมวัย

วันและเวลาทำการ

เปิดเป็นประจำ

Child Impact บนโซเชียลมีเดีย