< กลับไปหน้าพื้นที่เรียนรู้

พื้นที่เรียนรู้: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสะอาด


ช่วงมีการจัดการเรียนการสอนแบบOn hand มีการจัดกิจกรรมถุงผ้ามหัศจรรย์เพื่อให้ผู้ปกครองได้นำสื่อ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่บ้าน และมีการติดตามประเมินพัฒนาการเด็ก และจัดมุมส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ในห้องเรียน สอดแทรกการเล่นอิสระในช่วงกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเสรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสะอาด image ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสะอาด image ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสะอาด image

ประเภท

  • การเล่น

มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันได้ทั้งครอบครัว

มี

อายุ (ปี)

  • 0-3
  • 4-6
  • 7-12
  • 13-18
  • 18 ขึ้นไป

ที่อยู่

40 ม.8 ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล 34130

จังหวัด

อุบลราชธานี

พิกัด Lat/Long

15.5444225, 104.9090493

วิธีเดินทาง

"รถส่วนตัว 1 ขับรถตามถนนอุบล - ตระการ 2 เลี้ยวซ้ายที่บ้านนาคิแลน ตรงมาเรื่อยๆ เพื่อมายังศููนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสะอาด อยู่ห่างจากปากทางบ้านนาคิแลนประมาณ 7 กิโลเมตร / นางปราณีต บุญเนาว์ 0929710727

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

วันและเวลาทำการ

เปิดตามกิจกรรม

Child Impact บนโซเชียลมีเดีย