< กลับไปหน้าพื้นที่เรียนรู้

พื้นที่เรียนรู้: อุตรดิตถ์ติดยิ้ม (สำนักกิจกรรมกิ่งก้านใบ)


สำนักกิจกรรมกิ่งก้านใบ เป็นองค์กรจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ อาทิ กระบวนการละคร ศิลปะสร้างสรรค์ การเรียนรู้ภายใน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ฯลฯ มีประสบการณ์จัดการเรียนรู้มากว่า 20 ปี ในประเด็นเนื้อหาที่หลากหลาย อาทิ การมีส่วนร่วม การสร้างสุขภาวะ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม เพศศึกษา การรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันความรุนแรง ฯลฯ โดยได้ปักหลักดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มาเป็นระยะเวลา 12 ปี มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และได้เปิดพื้นที่เรียนรู้ในนาม “กิ่งก้านใบ Learn Scape” ให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์สู่สาธารณะในบรรยากาศแวดล้อมด้วยธรรมชาติ โดยมีพื้นที่การเรียนรู้ไว้รองรับผู้สนใจหลายรูปแบบ อาทิ ห้องสมุด โรงละครเล็ก ลานเล่น แกลเลอรี่ศิลปะ ฯลฯ พร้อมทั้งยังมีการเชื่อมความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการเรียนรู้และกลุ่มองค์กรนักกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อร่วมกันเปิดพื้นที่การเรียนรู้อย่างหลากหลายให้เข้าถึงเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในนาม “เครือข่ายอุตรดิตถ์ติดยิ้ม” กิจกรรมที่จัดบริการให้กับคนทั่วไป - กระบวนการละคร (ละครคิดส์สร้างสรรค์ ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง ละครชุมชน ฯลฯ) - เยาวชนนักสร้างสรรค์ (พัฒนาบทบาทเยาวชน กระบวนการมีส่วนร่วม การคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ) - การเรียนรู้เท่าทัน (รู้ทันตน รู้ทันสื่อ รู้ทันสถานการณ์ รู้ทันการเปลี่ยนแปลงโลก) - ศิลปะสร้างสรรค์ (ศิลปะจากธรรมชาติ ศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ หุ่นสร้างสรรค์ ฯลฯ) - ฐานเรียนรู้ทักษะชีวิต (การทำอาหาร งานประดิษฐ์ การเล่น กิจกรรมทางกาย ฯลฯ)

อุตรดิตถ์ติดยิ้ม (สำนักกิจกรรมกิ่งก้านใบ) image

ประเภท

  • การสื่อสาร
  • ศิลปะวัฒนธรรม
  • วิถีชุมชน
  • พื้นที่เรียนรู้

มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันได้ทั้งครอบครัว

มี

อายุ (ปี)

  • 18 ขึ้นไป

ที่อยู่

หมู่ที่ 6 43 ตำบล ชัยจุมพล อำเภอ ลับแล 53130

จังหวัด

อุตรดิตถ์

พิกัด Lat/Long

17.59702597952572, 99.98029010169857

วิธีเดินทาง

วิธีที่ 1 ขับรถมาเอง มุ่งตรงมายังจังหวัดอุตรดิตถ์ ถึงห้างโลตัสอุตรดิตถ์ วิ่งต่อไปบนเส้นทาง 102 อุตรดิตถ์-ศรีสัชนาลัย ประมาณ 12 กิโลเมตร ทางขวามือจะเห็นศูนย์วิจัยเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่จะอยู่ใกล้กับจุดนี้ วิธีที่ 2 เดินทางผ่านรถสาธารณะ มาให้ถึงสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ หรือ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุตรดิตถ์ ประสานงานทีมงานเพื่อไปรับมายังสถานที่ / เค 0864352420

ค่าใช้จ่าย

มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม, ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

วันและเวลาทำการ

เปิดตามกิจกรรม

Child Impact บนโซเชียลมีเดีย