< กลับไปหน้าพื้นที่เรียนรู้

พื้นที่เรียนรู้: เขาใหญ่ดีจัง


เขาใหญ่ดีจัง เป็นเครือข่ายที่ร่วมกลุ่มนักจัดกิจกรรมรอบเขาใหญ่ ที่ทำงานเพื่อสังคมในด้านของการพัฒนาเด็กและเยาวชนการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และวิถีพึ่งพาตนเอง โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมเดินป่า ศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้สำรวจสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ งานศิลปะ การทำงานอาสาสมัคร กิจกรรมค่ายเยาวชน กิจกรรมพิเศษงานสร้างสรรค์ต่างๆ และแหล่งเรียนรู้ย่อยในกลุ่มต่างๆรอบเขาใหญ่ โดยเราเชื่อว่า เขาใหญ่ มีศักยภาพในการเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป เป็นเสมือนห้องเรียนรู้ธรรมชาติขนาดใหญ่ ซึ่งจะนำไปสู่ความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของทรัพยากรและลุกขึ้นมาเป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญต่อไปในอนาคต

เขาใหญ่ดีจัง image เขาใหญ่ดีจัง image เขาใหญ่ดีจัง image

ประเภท

 • การสื่อสาร
 • ศิลปะวัฒนธรรม
 • วิถีชุมชน
 • การเล่น
 • พื้นที่เรียนรู้
 • ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันได้ทั้งครอบครัว

มี

อายุ (ปี)

 • 0-3
 • 4-6
 • 7-12
 • 13-18
 • 18 ขึ้นไป

ที่อยู่

สวน ไฟ ฝัน เลข ที่ 4 ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 30130

จังหวัด

นครราชสีมา

พิกัด Lat/Long

14.627948011816546, 101.44495201587074

วิธีเดินทาง

มุ่งหน้าเขาใหญ่ เลี้ยวซ้าย กม.ที่ 3 มุ่งหน้าตามถนนหลักมาอีก 5 กม. กลุ่มไม้ขีดไฟ ตั้งอยู่ไม่ไกล โรงเรียนขนงพระใต้ หรือตั้ง google map มาที่ กลุ่มไม้ขีดไฟ / กุ๋ย : โทร.0817321412

ค่าใช้จ่าย

มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม, ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

วันและเวลาทำการ

เปิดตามกิจกรรม

Child Impact บนโซเชียลมีเดีย