< กลับไปหน้าพื้นที่เรียนรู้

พื้นที่เรียนรู้: โครงการ ส่งเสริมพื้นที่การเล่นเพื่อพัฒนาทักษะของเด็กผ่านกระบวนการเล่นอิสระ จากครอบครัว ครู และชุมชน โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง


"ส่งเสริมพื้นที่การเล่นเพื่อพัฒนาทักษะของเด็กผ่านกระบวนการเล่นอิสระ จากครอบครัว ครู และชุมชน กิจกรรมข้าวต้มมัด สื่อถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชนเผ่ากะเหรียง การให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการห่อข้าวต้มมัด จะทำให้นักเรียนทักษะในการงานทำงาน สามารถทำเอาไว้ทานเองหรือทำเป็นอาชีพเสริมได้ แต่ที่สำคัญกว่านั้น ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้คิดค้นและทำต่อกันตั้งแต่โบราณ"

โครงการ ส่งเสริมพื้นที่การเล่นเพื่อพัฒนาทักษะของเด็กผ่านกระบวนการเล่นอิสระ จากครอบครัว ครู และชุมชน โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง image โครงการ ส่งเสริมพื้นที่การเล่นเพื่อพัฒนาทักษะของเด็กผ่านกระบวนการเล่นอิสระ จากครอบครัว ครู และชุมชน โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง image โครงการ ส่งเสริมพื้นที่การเล่นเพื่อพัฒนาทักษะของเด็กผ่านกระบวนการเล่นอิสระ จากครอบครัว ครู และชุมชน โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง image

ประเภท

 • ศิลปะวัฒนธรรม
 • วิถีชุมชน
 • การเล่น

มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันได้ทั้งครอบครัว

มี

อายุ (ปี)

 • 0-3
 • 4-6
 • 7-12
 • 13-18
 • 18 ขึ้นไป

ที่อยู่

144 หมู่ 3 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120

จังหวัด

แม่ฮ่องสอน

พิกัด Lat/Long

18.65910252674802, 98.04180212497165

วิธีเดินทาง

"บ้านแม่สะปึ๋ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร การคมนาคมยากลำบาก ไม่มีรถประจำทาง สำหรับแขกหรือนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะไปเที่ยว สภาพพื้นที่และถนนที่เป็นทางลูกรังและลาดชัน แนะนำเดินทางโดยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ผ่านเส้นทางลาดยาง ทางคอนกรีต และทางลูกรัง ระยะทาง จากตัวอำเภอแม่ลาน้อย ถึงโรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง ประมาณ 45 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง " / 1. นายจีรพันธ์ สัญญาสัมพันธ์ ครู ร.ร.บ้านแม่สะปึ๋ง 063 889 2072 2. นางสาวธีรนาฏ สินสมบูรณ์ ครู ร.ร.บ้านแม่สะปึ๋ง 085 867 3892 3. ว่าที่ร้อยตรี สนาน คงอ้าย ผอ.ร.ร.บ้านแม่สะปึ๋ง 094 591 6935

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

วันและเวลาทำการ

เปิดตามกิจกรรม

ช่องทางติดต่อ

กดเพื่อเรียกลิงก์

Child Impact บนโซเชียลมีเดีย