< กลับไปหน้าพื้นที่เรียนรู้

พื้นที่เรียนรู้: เครือข่ายมหัศจรรย์การเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย


จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครองเพื่อส่งเสิรมพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต วิธีการดำเนินงานจัดกิจกรรมพบปะผู้ปกครองและเด็กแบบออนไลน์ ในวันอาทิตย์สัปดาห์ ที่ 2และ4 ของเดือน ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ชวนผู้ปกครองและเด็กทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นการออกำลังกาย การประดิษฐ์ของเล่นจากธรรมชาติรอบตัว จากเศษวัสดุ จัดพื้นที่การเล่นที่บ้าน ส่งเสริมให้เด็กเลือกรับประทานอทาหารที่ประโยชน์ด้วยกิจกรรมชวนกันปลูก กิจกรรมอ่านสร้างสุขทุกครอบครัว

เครือข่ายมหัศจรรย์การเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย image เครือข่ายมหัศจรรย์การเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย image เครือข่ายมหัศจรรย์การเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย image

ประเภท

  • การเล่น

มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันได้ทั้งครอบครัว

มี

อายุ (ปี)

  • 0-3
  • 4-6

ที่อยู่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย ม.3 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

จังหวัด

เชียงใหม่

พิกัด Lat/Long

18.818509015262304, 99.05999074121107

วิธีเดินทาง

สามารถขับรถส่วนตัวไปตาม Google map : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย / เยาวลักษณ์ คุณยศยิ่ง

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

วันและเวลาทำการ

เปิดเป็นประจำ

Child Impact บนโซเชียลมีเดีย