< กลับไปหน้าพื้นที่เรียนรู้

พื้นที่เรียนรู้: วัยใส ชวนทำ ชวนเล่นบ้านแม่เงา (โรงเรียนบ้านแม่เงา)


โรงเรียนบ้านแม่เงา จึงได้จัดทำโครงการวัยใส ชวนทำ ชวนเล่น เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสในการเล่น รวมถึงการเรียนทักษะต่าง ๆ ที่ควรฝึกในช่วงปฐมวัยลดลง เช่น การฝึกกล้ามเนื้อ การปลูกฝังมารยาทและจิตสำนึก หรือแม้แต่การฝึกการเข้าสังคมกับเพื่อนๆ ในวัยเดียวกันการเล่นมีความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเตรียมประสบการณ์ เพื่อการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ความสนุกสนานเพลิดเพลิน นอกจากนี้การสร้างและแสดงออก

วัยใส ชวนทำ ชวนเล่นบ้านแม่เงา (โรงเรียนบ้านแม่เงา) image วัยใส ชวนทำ ชวนเล่นบ้านแม่เงา (โรงเรียนบ้านแม่เงา) image วัยใส ชวนทำ ชวนเล่นบ้านแม่เงา (โรงเรียนบ้านแม่เงา) image

ประเภท

  • พื้นที่เรียนรู้
  • ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันได้ทั้งครอบครัว

มี

อายุ (ปี)

  • 0-3
  • 4-6
  • 7-12
  • 13-18
  • 18 ขึ้นไป

ที่อยู่

โรงเรียนบ้านแม่เงา 33 หมู่ 3 ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

จังหวัด

แม่ฮ่องสอน

พิกัด Lat/Long

17.868622757425502, 97.96496451235903

วิธีเดินทาง

เดินทาง ถนนทางหลวง หมายเลข 105 แม่สะเรียง แม่สอด ห่างจาก อ.สบเมย 15 กม. / นางสาวจำเรียง พลนา 0892648397

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

วันและเวลาทำการ

เปิดตามกิจกรรม

Child Impact บนโซเชียลมีเดีย