< กลับไปหน้าพื้นที่เรียนรู้

พื้นที่เรียนรู้: มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์


จัดกระบวนการเรียนรู้ภายใต้แนวคิด 3 ดี (พื้นที่ดี สื่อดี ภูมิดี) สื่อสร้างสรรค์ กิจกรรม การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก ครอบครัว ครูปฐมวัย ชุมชน การจัดกระบวนการการเรียนรู้ในวัยนี้จึงถือว่ามีความสำคัญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นสถานที่ที่เด็กๆ จะได้รับการพัฒนาสมอง การเรียนรู้ บุคลิกภาพ ทักษะชีวิต รวมทั้งการปลูกฝังการเป็นพลเมืองเด็ก ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู – พี่เลี้ยง จึงมีบทบาทสำคัญในการยกระดับการพัฒนาศักยภาพของเด็ก ดังนั้นการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ ตลอดจนทักษะและทัศนคติของครูและพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาวะที่ดีในทุกมิติของเด็กเล็ก

มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ image มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ image มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ image

ประเภท

  • การสื่อสาร
  • วิถีชุมชน
  • การเล่น

มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันได้ทั้งครอบครัว

มี

อายุ (ปี)

  • 0-3
  • 4-6

ที่อยู่

209/265 ม.บุศรินทร์ ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

จังหวัด

นนทบุรี

พิกัด Lat/Long

13.919681697077664, 100.39640169785453

วิธีเดินทาง

แหล่งเรียนรู้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลจากภาคีในพื้นที่ สื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นเพจทางfacebook หรือทางช่อง youtube / สายใจ คงทน 089-1679816

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

วันและเวลาทำการ

เปิดเป็นประจำ

ช่องทางติดต่อ

กดเพื่อเรียกลิงก์

Child Impact บนโซเชียลมีเดีย