< กลับหน้าแรก


สามเหลี่ยมสมดุล image

สามเหลี่ยมสมดุล


ความสมดุลของเด็ก เริ่มต้นได้จากสามเหลี่ยมที่ต้องสมดุล สมดุลแรก เริ่มต้นที่การกิน ให้ดีมีประโยชน์ สมดุลที่สอง จัดเวลาวิ่งเล่นให้สนุก อย่างมีความสุขทุกๆวัน สมดุลที่สาม คือการนอนอย่างมีคุณภาพ เด็กต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอ ความสมดุลเมื่อมีครบทั้งสามด้าน Growth Hormone จะเพิ่มขึ้นอย่างเต็มที่ ช่วยให้เด็กเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมเรียนรู้ มาช่วยกันสร้าง สามเหลี่ยมสมดุล สร้างความสุขสดใสให้เด็กๆ ในทุก ๆ วัน

สามเหลี่ยมสมดุล สำหรับเด็ก วัย 6-12 ปี ประกอบด้วย

  1. วิ่งเล่น หรือออกกำลังกาย อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน
  2. กินดี กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ตามสัดส่วนจานอาหารสุขภาพ
  3. นอนพอ 9-12 ชั่วโมงต่อวัน มีสุขอนามัยการนอนที่ดี และเข้านอนแต่หัวค่ำ


ลูกของคุณสมดุลไหม

เพียง กรอก น้ำหนักตัว และส่วนสูงของลูก (วัย 6-12 ปี) ก็จะรู้ว่า ร่างกายของลูกสมดุลหรือไม่

"น้ำหนักตัว" เป็นตัวชี้วัดเบื้องต้นว่า ลูกมีความสมดุลเรื่องสุขภาพร่างกายหรือไม่

น้ำหนักที่เหมาะสม ใช้ความรู้สึกวัดไม่ได้ เพราะพ่อแม่หลายคนคิดว่า ลูกอ้วนจ้ำม่ำ ดูน่ารักดี แต่รู้ไหมว่า ลูกอาจมีภาวะน้ำหนักเกินอยู่ก็ได้

วิธีเช็กแบบง่ายๆ คือการใช้น้ำหนักตัวและส่วนสูง ร่วมกับกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็ก (Growth Curve) ที่สามารถบ่งบอกได้ว่าสุขภาพร่างกายนั้นเป็นอย่างไร น้ำหนักที่เกินหรือต่ำกว่าเกณฑ์แสดงถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้

คำนวณความสมดุลของลูก

เพศ
ส่วนสูง (ซม.)
น้ำหนัก (กก.)


สสส. ขอเก็บข้อมูลและผลการคำนวณโดยไม่ระบุตัวตน เพื่อการศึกษาและประโยชน์สาธารณะ


ชุดความรู้และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

Child Impact บนโซเชียลมีเดีย